Tarieven

Kindercoaching:

Kennismaking Kosteloos en vrijblijvend
Intakegesprek € 60,-
Coachsessie € 60,- per sessie van +/- 1 uur
Eindgesprek € 60,-
Tussentijds oudergesprek € 60,-
Gesprek met leerkracht/intern- begeleider € 35,-
Observatie in de klas € 35,-
Schriftelijk verslaglegging (op verzoek) € 35,-
Kindpakket Kind-Ouderpakket Kind-Schoolpakket
Intakegesprek

5 kindsessies van +/- 1 uur

1 oudersessie  van +/- 1,5 uur

Eindgesprek

Intakegesprek

Kindsessies van +/- 1 uur

Oudersessies van +/- 1,5 uur

Kind-oudersessie van +/- 1 uur

Eindgesprek

Intakegesprek ouders

Intakegesprek leerkracht/intern begeleider

5 kindsessies van +/- 1 uur

Observatie in de klas

Eindgesprek met ouders, eventueel ook leerkracht/intern begeleider

€ 480,- € 510,- € 482,-

Gezins-opvoedcoach:

Kennismaking Kosteloos en vrijblijvend
Intakegesprek € 60,-
Coachsessie € 75,- per sessie van +/- 1,5 uur
Eindgesprek € 60,-
Schriftelijk verslaglegging (op verzoek) € 35,-
Gezinspakket
Intakegesprek
5 sessies van +/- 1,5 uur
Eindgesprek
€ 485,-

Algemeen:

Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW (21%) en prijspeil 2018.

Download hier de
Algemene voorwaarden Coachpraktijk Binnenstebuiten
(Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle pakketten)