School

Vaak hoor ik van collega’s in het basisonderwijs dat er binnen scholen behoefte is aan individuele begeleiding van kinderen. Als leerkracht werk je veelal in groepsverband, maar sommige kinderen hebben net even wat meer nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen. Denk aan kinderen met;

–  Faalangst, verlatingsangst of andere angsten
–  geen of weinig zelfvertrouwen;
–  pesten of gepest worden;
–  boosheid/agressie;
–  sociale problemen; moeite met samenspelen, samenwerken of     vriendschappen;
–  verdriet hebben;
–  moeite met grenzen stellen;
–  gedragsproblemen;
–  gevoeligheid / hoogbegaafdheid; veel “in het hoofd” zitten;
–  tonen van emoties;

Kindercoaching in de school

Als leerkracht heb je helaas niet altijd voldoende tijd en ruimte voor individuele begeleiding. Binnenstebuiten kan uw school, de groep, het kind en de leerkracht deze ondersteuning bieden. Kindercoaching is mogelijk voor individuele kinderen, maar ook in groepsverband (denk aan kleine groepjes of een de hele klas). In de coaching richt ik mij, anders dan de traditionele kindercoachtrajecten, speciaal op de patronen tussen leerkracht/ouders en kind, omdat ik geloof dat hier de sleutel zit tot blijvend resultaat. Dit is ook de meerwaarde die ik heb voor jullie als school. Wanneer ik een kind op jullie school coach, worden ouders daarbij nauw betrokken. Er vindt samenwerking plaats tussen kind, ouders en school  waardoor het resultaat van de coaching effectiever en duurzamer is.

Coaching leerkrachten

Tevens coachen ik leerkrachten die vragen hebben hoe om te gaan met bepaald gedrag bij kinderen, groepsdynamiek en sociaal emotioneel ontwikkeling bij kinderen.

Workshop “kind van 9” voor leerkrachten en informatieavonden voor ouders

In mijn praktijk begeleid ik veel kinderen rond de 7 en 11 jaar. Het is een leeftijdsfase waarin er heel veel gebeurt en die veel dieper en verder gaat dan alleen de 9 jaar. Vaak is er sprake van veel tegenstrijdige gevoelens waardoor kinderen in verwarring raken en ouders (maar ook leerkrachten) zich dikwijls zorgen maken om het gedrag wat hun kind laat zien. De groepen 4,5 en 6  zijn voor leerkrachten vaak onrustige leerjaren waar op sociaal emotioneel gebied veel met de groep gebeurt. Deze periode kenmerkt zich door thema’s zoals: eenzaamheid, onbegrip, angst, verdriet, pestgedrag, groepsvorming, puberaal gedrag etc, maar ieder kind beleeft deze fase op zijn EIGEN speciale manier.

Hoe heerlijk zou het voor deze kinderen zijn om door hun omgeving begrepen én op maat begeleid te worden?

Hoe fijn zou het voor de ouders en leerkrachten zijn om de keuzes van hun kind beter begrijpen?

Uit de praktijk is gebleken dat een ouder- of informatieavond over “het kind van 9” heel enthousiast ontvangen wordt. Deze bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 uur en kan in overleg op maat worden gemaakt.

Workshop voor leerkrachten op een studiedag of vergadering over “het kind van 9”. De fase van 9 wordt besproken, ervaringen uit het werkveld worden gedeeld en wat leerkrachten deze kinderen kunnen bieden.

Bekijk gerust deze site voor meer informatie over kind- en gezins-opvoedcoaching. Omdat ik graag aansluit bij de behoeften van de school, zijn veel mogelijkheden bespreekbaar.

Heeft u nog meer vragen over wat Binnenstebuiten voor uw school kan betekenen, neemt gerust contact met mij op.