Kindercoaching

Er zijn situaties in het leven van een kind dat het even niet lekker gaat. Dat kan door verschillende redenen komen. Als ouder wil je graag dat je kind goed in zijn of haar vel zit, maar weet je soms niet hoe je je kind kunt helpen. Binnenstebuiten kan jullie kind, maar ook jullie als ouders het extra steuntje in de rug bieden.
Kindercoaching is een laagdrempelige, kortdurende begeleiding voor kinderen, waarbij ik spelenderwijs en oplossingsgericht te werk ga. Ik laat jullie kind ontdekken welke mogelijkheden hij/zij in zich heeft en hoe hij/zij dat kan inzetten, zodat het zelfstandig en zelfverzekerd verder kan.

Jullie als ouders zijn een belangrijke en onmisbare schakel binnen het gezin en de ontwikkeling van jullie kind. Dat is ook de reden dat jullie als ouders nauw betrokken worden bij de coachsessies. Samen bespreken we hoe jullie het probleem van jullie kind ervaren en wat jullie als ouders kunnen doen om aan te sluiten bij de behoeften van jullie kind. De samenwerking tussen kind en ouders staat hierin centraal.

De wens van jullie kind is belangrijk in de begeleiding. Hoe ervaart jullie kind de situatie, waar loopt hij/zij tegenaan en wat wilt hij/zij graag bereiken? Als kindercoach kijk ik niet alleen naar het probleem, maar juist naar de mogelijkheden, kwaliteiten en uniekheid van jullie kind. Jullie kind in zijn kracht zetten is de basis van de coaching.
Samen gaan we op een creatieve, speelse en actieve manier van binnenuit opzoek naar al deze kwaliteiten en mogelijkheden om het vervolgens naar buiten te laten stralen. Tijdens de coaching zet ik verschillende werkvormen in. Denk aan gesprekstechnieken, lichaamswerk, ontspanningstechnieken, visualisatie, rollenspel, muziek en spel. Tevens kunnen creatieve werkvormen ingezet worden, zoals; tekenen, knutselen, kleien en schilderen.

Voor wie is kindercoaching?

Kindercoaching is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die niet lekker in hun vel zitten en hierin ondersteuning kunnen gebruiken. Met welke vragen kunnen jullie en jullie kind terecht bij Binnenstebuiten? Een aantal voorbeelden zijn;
–  Faalangst, verlatingsangst of andere angsten;
–  geen of weinig zelfvertrouwen;
–  pesten of gepest worden;
–  boosheid/agressie;
–  sociale problemen; moeite met samenspelen, samenwerken of vriendschappen;
–  verdriet hebben;
–  moeite met grenzen stellen;
–  gedragsproblemen;
–  gevoeligheid / hoogbegaafdheid; veel “in het hoofd” zitten;
–  tonen van emoties;
– ……..

Hoe ziet een traject kindercoaching eruit?

Omdat ik aansluit bij de behoeften van jullie en jullie kind, is er binnen het coachtraject veel mogelijk. Een kindercoach traject kan er als volgt uitzien:

Wanneer je als ouder contact opneemt met Binnenstebuiten bespreken we telefonisch de hulpvraag. Samen kijken we welke vorm van coaching meest passend is: kindercoaching of gezinscoaching.
Binnen kindercoaching zijn er verschillende pakketen mogelijk;
– Kindpakket waarbij er een aantal sessies met het kind zijn en 1 oudersessie.
– Kind-Ouderpakket die we samen gaan vormgeven met kindsessies, oudersessies en kind-oudersessies.

Wanneer jullie besluiten tot een kindercoachtraject, stuur ik het intakeformulier dat als leidraad dient tijdens het intakegesprek. Het intakegesprek kan bij jullie thuis of in de praktijk plaatsvinden. Het is maar net waar jullie de voorkeur aan geven. Samen bekijken we de situatie, thema’s die spelen en wat de gewenste situatie is.

Aan het einde van elke coachsessie wordt er bekeken wat er nog ingezet kan worden om het gewenste resultaat te krijgen. De inzet van het kind, de ouders en de omvang van de hulpvraag worden hierbij meegenomen.

Aan het einde van het traject vindt er een eindgesprek plaats met ouders. Hierin wordt het traject en het resultaat besproken.

Het kindercoachtraject kan in overleg met school onder schooltijd, thuis of in mijn praktijk plaatsvinden. Het traject bestaat gemiddeld uit 5 sessies van +/- 1 uur. Voor sommige kinderen is het prettig om na een periode nog een sessie te plannen om het geleerde op te frissen. Zijn er nog andere wensen? Alles is bespreekbaar.

Voor de kids

Hoi, ik ben Femke.
Wat fijn dat je even een kijkje neemt bij binnenstebuiten. Ik ben kindercoach en help kinderen die zich niet zo fijn voelen. Het kan zijn dat jij je nu ook niet zo fijn voelt. Misschien vind je het spannend om vriendjes te maken, voel je je soms verdrietig of boos en weet je eigenlijk niet zo goed hoe dat komt. Of vind je het moeilijk om je op school te concentreren.

Vaak hebben mama, papa of je juf of meester je al een beetje geholpen, maar is dat misschien voor jou nog niet genoeg. Soms is het fijn als iemand anders dan rustig naar je kan luisteren en je kan helpen. Ik ben zo iemand. Samen gaan we kijken hoe we jouw probleem kunnen oplossen.

Je mag vertellen hoe je je voelt, wat er allemaal in je hoofd zit, waar je last van hebt en wat je wens is. Samen gaan we dan op zoek naar oplossingen en je leert ontdekken hoe je die kunt gebruiken om je weer wat fijner te voelen en je weer gaat stralen!

Hopelijk zie ik je snel!

IMG_2787