Gezins-opvoedcoaching

Een gezin is altijd in beweging. Kinderen worden groter, blijven zich ontwikkelen en vragen in de opvoeding andere dingen dan toen ze jong waren. Hierop afstemmen is voor ouders soms best lastig. Hoe ga ik met de situatie om en wat vraagt dat van mij als ouder? Ouders kunnen ook met vragen zitten hoe zij kunnen reageren op hun kind wanneer het negatief gedrag vertoont. Hoe ontstaat dit gedrag? Wat wilt mijn kind met zijn gedrag zeggen en wat kan ik als ouder doen om beter aan te sluiten bij de behoeften van mijn kind zodat er een betere band tussen ouder en kind ontstaat?
Tevens kunnen andere situaties ook voor spanningen in het gezin zorgen. Een verhuizing, scheiding, overlijden van een dierbare of balans tussen werk en prive bijvoorbeeld. Allemaal vragen die bij jullie kunnen spelen. Gezins-opvoedcoaching kan helpen bij het zoeken naar oplossingen voor gezinssituaties. Het is een laagdrempelige vorm van coaching voor het hele gezin. Tijdens de coaching zet ik verschillende werkvormen in, zoals spel, gesprek, video opname, rollenspel en creativiteit.

Voor wie gezins-opvoedcoaching?

Gezins-opvoedcoaching is voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, waarbij ouders problemen ervaren in de opvoeding of in de omgang met het gedrag van hun kind. Het kan ook zijn dat je gezin, om welke reden dan ook, uit balans is of jij als ouder je “opgebrand” voelt. Met al deze vragen over het gezin en opvoeding, kun je bij Binnenstebuiten terecht.

Hoe ziet een traject gezins-opvoedcoaching eruit? 

Wanneer jullie contact met mij hebben opgenomen, bespreken we telefonisch de hulpvraag. Indien er behoefte is voor het starten van het traject, wordt er een intakegesprek gepland waar we samen de huidige situatie, de hulpvraag en de gewenste situatie bespreken.

Het coachtraject vindt thuis in eigen omgeving plaats om een zo concreet mogelijk beeld van de situatie te krijgen. Wanneer gewenst, kunnen de sessies ook in mijn praktijk plaatsvinden. Het traject zal uit ongeveer 5 sessies van +/- 1,5 uur bestaan. Tevens zijn gezinsobservaties ook mogelijk.

Aan het einde van elke sessie wordt er gekeken naar de vorderingen en wensen van iedereen. Vanuit daar worden er gezamenlijk nieuwe doelen voor de volgende sessie gemaakt.

Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek, waarin het proces en het resultaat besproken wordt. Tevens is er de mogelijkheid om na een periode een sessie in te plannen om te bespreken hoe het nu met jullie en jullie gezin gaat en of er nog behoefte is aan verdere ondersteuning.